Strony zaprzyjaźnione Strony zaprzyjaźnione

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ

Koło Naukowe UW Utriusque Iuris (Warszawa)

Koło Naukowe UAM Bona fides (Poznań)

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego UWR (Wrocław)

Samorząd Studentów WPiA UJ

Katedra prawa rzymskiego WPiA UJ

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie