Opiekun koła

Franciszek Longchamps de Bérier – ksiądz katolicki, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykłada na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej oraz Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Źródło: http://www.longchamps.pl/