Magistratura (zarząd koła)

Aktualny skład magistratury na rok akademicki 2017/2018 (siódma kadencja)

1) Konsul (prezes):

Mateusz Kopaczyński

2) Pretorzy (wiceprezesi):

Kamil Moszczyński

Sylwia Sosin

3) Edyl (sekretarz):

Zuzanna Dominiczak

4) Kwestor (skarbnik):

Kamila Skuza

Aktualny skład magistratury na rok akademicki 2016/2017 (szósta kadencja)

1) Pierwszy Konsul (prezes):

Kajetan Rajski

2) Drugi Konsul (z-ca prezesa):

Adrianna Biernacka

3) Edyl (sekretarz):

Antoni Kowalik

4) Kwestor (skarbnik):

Mateusz Kopaczyński

Skład magistratury na rok akademicki 2015/2016 (piąta kadencja)

1) Pierwszy Konsul (prezes):

Kajetan Rajski

2) Drugi Konsul (z-ca prezesa):

Adrianna Biernacka

3) Edyl (sekretarz):

Katarzyna Roszyk

4) Kwestor (skarbnik):

Paweł Błaszczak

Skład magistratury na rok akademicki 2014/2015 (czwarta kadencja)

1) Pierwszy Konsul (prezes):

Anna Ryzińska

2) Drugi Konsul (z-ca prezesa):

Hipolit Klubczewski

3) Edyl (sekretarz):

Jakub Witczak

4) Kwestor (skarbnik):

Tomasz Fronczak

 

Skład magistratury na rok akademicki 2013/2014 (trzecia kadencja)

1) Pierwszy Konsul (prezes):

Michał Derek

2) Drugi Konsul (z-ca prezesa):

Anna Ryzińska

2) Edyl (sekretarz):

Tomasz Fronczak

3) Kwestor (skarbnik):

Wojciech Bańczyk

Skład magistratury na rok akademicki 2012/2013 (druga kadencja)

1) Konsulowie (prezesi):

Agnieszka Majka

Michał Derek

2) Edyl (sekretarz):

Magdalena Pondel

3) Kwestor (skarbnik):

Wojciech Bańczyk

Skład magistratury na rok akademicki 2011/2012 (pierwsza kadencja)

1) Konsulowie (prezesi):

Paweł Dziwiński

Agnieszka Majka

2) Edyl (sekretarz):

Michał Derek

3) Kwestor (skarbnik):

Wojciech Bańczyk