O nas O nas

Koło Naukowe TI ESTIN ALETHEIA bierze swą nazwę od greckiego tłumaczenia pytania, jakie Poncjusz Piłat zadał Jezusowi: "Cóż to jest prawda?" (τι εστιν αλήθεια?, łac. Quid est veritas?).

Zajmujemy się zagadnieniami na pograniczu prawa, filozofii i etyki, a także badaniem europejskiej tradycji prawnej i komparatystyką prawniczą. Tematy naszych spotkań są jednak bardzo różnorodne i dotykają szerokiego spektrum zagadnień.

Koło działa przy Wydziale Prawa i Administracji UJ, a naszym opiekunem naukowym jest ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier. Funkcjonujemy jako koło zrzeszone w Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ, jesteśmy członkiem Rady Kół Naukowych UJ.

Zapraszamy do współpracy!

Cele statutowe koła TI ESTIN ALETHEIA:

- poszerzanie wiedzy prawniczej, zwłaszcza w dziedzinie europejskiej tradycji prawnej i filozoficznej, prawa rzymskiego oraz komparatystyki prawniczej,
- rozwijanie życia naukowego pośród członków koła,
- pogłębianie formacji społecznej i religijnej członków koła,
- szerzenie atmosfery koleżeństwa,
 
Spotykamy się w każdy wtorek o godzinie 19:30 w budynku przy ul. św. Anny 11, przy Kolegiacie św. Anny (w podwórzu), lub wyjątkowo w budynku Katedr Historyczno-Prawnych WPiA UJ przy ulicy Gołębiej 9.
 
Przed każdym spotkaniem, o 18:45, zapraszamy na Mszę św. pod przewodnictwem naszego opiekuna - ks. prof. Franciszka Longchamps de Bérier w bocznej kaplicy Kolegiaty św. Anny.
 

Historia Historia

Zalążkiem działalności koła były tzw. ῁spotkania wtorkowe῀. Od 2007 r. studenci gromadzili się po wtorkowej Mszy św., by razem z ks. prof. Franciszkiem Longchamps de Bérier dyskutować na nurtujące ich tematy.

Tematyka spotkań od zawsze była ujmowana wszechstronnie i z różnych perspektyw.

W październiku 2011 r. postanowiono sformalizować działalność studentów i założyć koło naukowe. Statut koła został podpisany 30 listopada 2011 r. przez szóstkę założycieli: Igę Pułkę, Grzegorza Blicharza, Pawła Dziwińskiego, Bartłomieja Kota, Michała Dereka, Kamila Sorkę i Wojciecha Bańczyka. Działalność koła rozpoczęła się ostatecznie z początkiem 2012 roku.

Od tego czasu koło nieustannie się rozwija, stale powiększając grono swoich członków i sympatyków, organizując konferencje naukowe oraz zapraszając na wystąpienia gości z zewnątrz.